KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
График работы: 08:30 - 17:30 График приема граждан, подробнее
03522 (51532) г.Нарын, ул.Мамбетаалы у.Таранчы 18
Кайрылуу жиберүү
Документтин аталышы Маалымат Түрү Категория Басылып чыккан күнү Кабыл алган күнү Башкаруу
Внепроссецуальное обращение А.Урматовой

Внепроссецуальное обращение А.Урматовой

jpg Внепроцессуальные обращения 30 июля 2021 29.07.2021
Обращение

Обращение

pdf Внепроцессуальные обращения 11 ноября 2020
Внепроцессуальное обращение Б. Капарова jpg Внепроцессуальные обращения 19 октября 2020