RU
График работы: 08:30 - 17:30 График приема граждан, подробнее
03522 (51532) г.Нарын, ул.Мамбетаалы у.Таранчы 18
Подать обращение
Название документа Информация Тип Категория Дата публикации Дата принятия Управление
Нарын облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө келип түшкөн 2022-жылдын 26-сентябрь күнүнөн баштап 30-сентябрь күнүнө чейинки соттук кароого дайындалган жана өндүрүштөгү иштердин тизмеси. docx Список судебных заседаний 26 сентября 2022
Нарын облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө келип түшкөн 2022-жылдын 19-сентябрь күнүнөн баштап 23-сентябрь күнүнө чейинки соттук кароого дайындалган жана өндүрүштөгү иштердин тизмеси. docx Список судебных заседаний 19 сентября 2022
Нарын облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө келип түшкөн 2022-жылдын 12-сентябрь күнүнөн баштап 16-сентябрь күнүнө чейинки соттук кароого дайындалган жана өндүрүштөгү иштердин тизмеси. docx Список судебных заседаний 13 сентября 2022
Нарын облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө келип түшкөн 2022-жылдын 5-сентябрь күнүнөн баштап 9-сентябрь күнүнө чейинки соттук кароого дайындалган жана өндүрүштөгү иштердин тизмеси. docx Список судебных заседаний 05 сентября 2022
Нарын облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө келип түшкөн 2022-жылдын 22-август күнүнөн баштап 26-август күнүнө чейинки соттук кароого дайындалган жана өндүрүштөгү иштердин тизмеси. docx Список судебных заседаний 22 августа 2022
Нарын облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө келип түшкөн 2022-жылдын 15-август күнүнөн баштап 19-август күнүнө чейинки соттук кароого дайындалган жана өндүрүштөгү иштердин тизмеси. Список судебных заседаний 12 августа 2022
Нарын облустук сотунун административдик иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүндөгү 2022-жылдын 8-август күнүнөн баштап 12-август күнүнө чейин соттук кароого дайындалган жана өндүрүштөгү иштердин тизмеси. Список судебных заседаний 08 августа 2022
2022-жылдын 28-март айынан баштап 01-апрель айына чейинки соттук териштирүүгө дайындалган иштердин тизмеси

Нарын облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө кабыл алынып, 2022-жылдын 28-март айынан баштап 01-апрель айына чейинки соттук териштирүүгө дайындалган иштердин тизмеси

docx Список судебных заседаний 28 марта 2022
22-март айынан баштап 26-март айына чейинки соттук териштирүүгө дайындалган иштердин тизмеси

Нарын облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө кабыл алынып, 2022-жылдын 22-март айынан баштап 26-март айына чейинки соттук териштирүүгө дайындалган иштердин тизмеси

Список судебных заседаний 23 марта 2022
14-март айынан баштап 18-март айына чейинки соттук териштирүүгө дайындалган иштердин тизмеси

Нарын облустук сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын өндүрүшүнө кабыл алынып, 2022-жылдын 14-март айынан баштап 18-март айына чейинки соттук териштирүүгө дайындалган иштердин тизмеси

Список судебных заседаний 14 марта 2022