KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
График работы: 08:30 - 17:30 График приема граждан, подробнее
03522 (51532) г.Нарын, ул.Мамбетаалы у.Таранчы 18
Кайрылуу жиберүү

Сот отурумдарында аудио, видеофиксация тутумун пайдалануу, процесстин катышуучуларына, өкүлдөрүнө сот отурумдарынын материалдарынын аудио жана видеофиксациясын берүү тартиби

03 августа 2020