KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
График работы: 08:30 - 17:30 График приема граждан, подробнее
03522 (51532) г.Нарын, ул.Мамбетаалы у.Таранчы 18
Кайрылуу жиберүү

КОЧКОР РАЙОНДУК СОТУ

26 января 2024


  САРЫБАЕВ Өмүрбек Рыскулович, төрага


 


САТЫМКУЛ уулу Авазбек, судья 


 


ОРОЗАКУНОВА Асель Тургуновна, бөлүм башчы


Дареги: Кочкор айылы, Саякбай уулу Орозбак к., 137


Тел.: (+996 3535) 50109 (кабылдама); факс. 50-4-05


(+996 3535) 5-69-82; 5-13-59


e-mail: kochkorrs@e-sot.kg