KG
Көрүүсү начар адамдар үчүн
График работы: 08:30 - 17:30 График приема граждан, подробнее
03522 (51532) г.Нарын, ул.Мамбетаалы у.Таранчы 18
Кайрылуу жиберүү

НАРЫН ОБЛУСУНУН НАРЫН ШААРДЫК СОТУ

26 января 2024

аты-жөнү кызматытел. номер
1ОСМОНОВ


Сотибек Ырыскулович

Төрага


 

 


(+996 35 22)


5-13-64


(кабылдама)


5-11-70


 

2ЭРМАТОВА Гүлзат Муктаровнасудья5-61-93 (кабылдама)
3ӨМҮРАЛИЕВ Бакытбек Эмилбековичсудья5-69-93
4ДҮЙШӨМБИЕВА Назгул Алмамбетовна бөлүм башчы51365

                                                                          


 


Дареги: Нарын шаары, Мамбетаалы улуу Таранчы көчөсү, 18;


факс 51365;


e-mail: naryngs@e-sot.kg